PROJEKTLEDAREN

Sedan 2009 jobbar jag som projektledare för olika musikaliska projekt, event mm.

Jag samarbetar också med många aktörer i musikbranchen
och kan hjälpa till att förmedla kontakter tex. för musikframträdande, musikarrangering, inspelningsstudio, ljudutrustning, mindre turnéproduktioner, skivbolag osv.


Exempel på uppdrag jag gjort och jobbar med just nu:

*Projektledare för ett Musikkonvent våren 2012 söder om Stockholm. Konventet bestod av förmiddag med föreläsningar och workshops. Eftermiddagen övningar för olika körer och musikkonstellationer med en avslutande konsert.


*Jobbar som musiksamordnare i en kyrka
där jag ser till att deras musikverksamhet
fungerar och utvecklas. Just nu planerar vi för musikverksamhet för barn i låg- och mellanstadieåldern. Mycket av verksamheten sker i projektform


*Arrangerat konsert till förmån för Världens Barn
i Skärholmen 2009 och 2010 i samarbete med Världens Barn, Mikaelikyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen m fl.


*I arbetsgrupp jobbat med regi för en amatörmusikal 2010

camillalinden
Camilla Linden
Tillbaka till start Tillbaka till startsidan